Semestr 1, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
BGG-2-101-HG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGG-2-102-HG-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGG-2-103-HG-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 3
-
BGG-2-104-HG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGG-2-105-HG-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGG-2-107-HG-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BGG-2-108-HG-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGG-2-113-HG-s 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 2
-

Pozostałe podstawowe

 
BGG-2-106-HG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGG-2-110-HG-s 15 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 45 3
-

Praca dyplomowa

 
BGG-2-111-HG-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Semestr 2, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
BGG-2-201-HG-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGG-2-206-HG-s 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 72 5
+
BGG-2-208-HG-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-
BGG-2-212-HG-s 15 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 45 4
-

Pozostałe podstawowe

 
BGG-2-202-HG-s 0 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 2
-
BGG-2-203-HG-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
BGG-2-207-HG-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGG-2-209-HG-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 2
-

GiG_2st_przedmiot obcojęzyczny obieralny

3
 
BGG-2-205-HG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGG-2-214-HG-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Język Obcy B2+

Zasady wyboru grup/modułów: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2+ w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

2
 
BGG-2-204-HG-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język hiszpański B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
BGG-2-210-HG-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język niemiecki B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
BGG-2-211-HG-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów wszystkich wydziałów - język rosyjski w pracy i biznesie
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
BGG-2-215-HG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
BGG-2-216-HG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Humanistyczno-społeczne

 
BGG-2-304-HG-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Pozostałe podstawowe

 
BGG-2-306-HG-s 45 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Praca dyplomowa

 
BGG-2-301-HG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+
BGG-2-302-HG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Obieralne ekonomiczne

2
 
BGG-2-307-HG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGG-2-308-HG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-