Semestr 1, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BGG-2-101-KG-s 0 0 0 15 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-
BGG-2-102-KG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGG-2-103-KG-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGG-2-104-KG-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGG-2-105-KG-s 15 0 0 30 0 0 0 15 0 0 0 60 5
+
BGG-2-106-KG-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGG-2-107-KG-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGG-2-108-KG-s 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-
BGG-2-114-KG-s 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 2
-

Praca dyplomowa

 
BGG-2-110-KG-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

GiG_2st_przedmiot obcojęzyczny obieralny

3
 
BGG-2-109-KG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGG-2-111-KG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGG-2-113-KG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 2, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BGG-2-201-KG-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGG-2-202-KG-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGG-2-203-KG-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGG-2-205-KG-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGG-2-206-KG-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BGG-2-207-KG-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BGG-2-208-KG-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BGG-2-209-KG-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 4
-

Język Obcy B2+

Zasady wyboru grup/modułów: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2+ w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

2
 
BGG-2-204-KG-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język hiszpański B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
BGG-2-210-KG-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język niemiecki B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
BGG-2-211-KG-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów wszystkich wydziałów - język rosyjski w pracy i biznesie
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
BGG-2-213-KG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
BGG-2-214-KG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BGG-2-301-KG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGG-2-304-KG-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Praca dyplomowa

 
BGG-2-302-KG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
BGG-2-305-KG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Humanistyczno-społeczne

Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera dowolny przedmiot z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

2
 
BGG-2-303-KG-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Zamojska-Król Malwina).
Przedmiot humanistyczny z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Obieralne ekonomiczne

3
 
BGG-2-308-KG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-