Semestr 1, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
CIM-2-101-BK-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
CIM-2-104-BK-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
CIM-2-110-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-112-BK-s 45 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 60 4
+
CIM-2-113-BK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Biomateriały i kompozyty

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera pięć przedmiotów z grupy “Biomateriały i kompozyty”

10
 
CIM-2-102-BK-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-103-BK-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-105-BK-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-106-BK-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-107-BK-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-108-BK-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-114-BK-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-115-BK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Laska Jadwiga).
Przetwórstwo polimerów
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-116-BK-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-117-BK-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-118-BK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Chłopek Jan).
Przemysłowe technologie materiałów kompozytowych
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Obieralne

 
CIM-2-205-BK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Seminarium magisterskie
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-206-BK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Praca magisterska
0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
CIM-2-208-BK-s 30 0 69 0 0 30 0 0 0 0 0 129 9
+

Pozostałe podstawowe

 
CIM-2-201-BK-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
CIM-2-202-BK-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
+
CIM-2-223-BK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Ślósarczyk Anna).
Bioceramika
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-224-BK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Radecka Marta).
Struktura, a funkcja materiałów
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
+

Język obcy

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z przedmiotów z grupy Język obcy.

2
 
CIM-2-225-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
+
CIM-2-226-BK-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z bloku.

3
 
CIM-2-211-BK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-212-BK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmiot specjalistyczny Sf - semestr zimowy

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z modułów z listy.

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
CIM-2-204-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-207-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-209-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-210-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-213-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-215-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-216-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-217-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-218-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 2
-
CIM-2-219-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-220-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-221-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-222-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Obieralne

 
CIM-2-301-BK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Seminarium specjalistyczne
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CIM-2-302-BK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Seminarium magisterskie
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-305-BK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Praca magisterska
0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 20
-

Pozostałe podstawowe

 
CIM-2-303-BK-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 2
-

Przedmiot obieralny anglojęzyczny (Df) - semestr letni

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z listy modułów.

3
 
Pokaż/ukryj zawartość
CIM-2-304-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-306-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-307-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-308-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-309-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-310-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-311-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-312-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-313-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-314-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-315-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-316-BK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Kotwica Łukasz).
Chemistry and technology of cementitous materials
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-317-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-318-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-319-BK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Prażuch Janusz).
Experimental methods in solid state chemistry
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-320-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-321-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-322-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CIM-2-323-BK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Madej Dominika).
Wear behaviour of high-temperature ceramics in extreme environment applications
0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CIM-2-324-BK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-