Semestr 1, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Matematyka

 
DIS-1-106-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+

Pozatechniczne

 
DIS-1-103-s 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
-
DIS-1-104-s 15 0 0 6 0 0 0 0 0 0 8 29 2
-
DIS-1-105-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozostałe podstawowe

 
DIS-1-107-s 45 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+
DIS-1-108-s 45 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 73 7
+
DIS-1-109-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Wychowanie fizyczne

 
DIS-1-102-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semestr 2, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
DIS-1-205-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Matematyka

 
DIS-1-204-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 8
+

Pozatechniczne

 
DIS-1-203-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Pozostałe podstawowe

 
DIS-1-206-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-207-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DIS-1-208-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-209-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-210-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIS-1-211-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Wychowanie fizyczne

 
DIS-1-202-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Język obcy (B-2) - semestr 1/3

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z poniższych języków obcych.

 

Język obcy (B-2) - semestr 1/3

 

Semestr 3, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
DIS-1-304-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Pozatechniczne

 
DIS-1-303-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
DIS-1-317-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Kapralska Łucja ).
Autoprezentacja i komunikacja społeczna
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-

Pozostałe podstawowe

 
DIS-1-305-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-306-s 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 4
+
DIS-1-307-s 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 4
+
DIS-1-308-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Wychowanie fizyczne

 
DIS-1-302-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Śliwa Jacek).
Wychowanie fizyczne 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Moduł obieralny z zakresu grafiki komputerowej

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIS-1-309-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-310-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduł obieralny z zakresu kartografii

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIS-1-311-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-312-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Język obcy (B-2) - semestr 2/3

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z poniższych języków obcych.

 

Język obcy (B-2) - semestr 2/3

 

Semestr 4, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-1-405-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Pozostałe podstawowe

 
DIS-1-402-s 20 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 35 2
-
DIS-1-403-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIS-1-404-s 30 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+

Zajęcia terenowe

 
DIS-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
-
DIS-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
-

Moduł obieralny z zakresu geodezji

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIS-1-406-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-1-407-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduł obieralny z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

5
 
DIS-1-408-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIS-1-409-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Język obcy (B-2 + egzamin) - semestr 3/3

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden z poniższych języków obcych.

5
 

Język obcy (B-2) - semestr 3/3

 

Semestr 5, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-1-501-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-1-502-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DIS-1-503-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+

Blok modułów obieralnych z zakresu podstaw inżynierii lądowej i wodnej

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać minimum dwa moduły kształcenia z poniższej listy.

12
 
DIS-1-504-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
DIS-1-505-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
DIS-1-506-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Moduł obieralny z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIS-1-509-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-1-510-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduł obieralny z zakresu systemów informacji przestrzennej

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIS-1-507-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-1-508-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 6, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-1-601-s 45 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 90 8
+
DIS-1-602-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIS-1-603-s 45 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+

Zajęcia terenowe

 
DIS-1-610-s 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45 2
-

Blok modułów obieralnych z zakresu gospodarki terenami użytkowanymi przyrodniczo

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać co najmniej dwa moduły kształcenia z poniższej listy.

4
 
DIS-1-604-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-605-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-606-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-607-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduł obieralny z zakresu wibroakustyki środowiska

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIS-1-608-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-609-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 7, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
DIS-1-707-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
DIS-1-709-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Blok przedmiotów fakultatywnych (studia I stopnia)

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać przedmioty za minimum 6 punktów ECTS (łącznie), w tym jeden przedmiot za 3 punkty ECTS w języku obcym, jeśli nie był wcześniej realizowany.

6
 
DIS-1-711-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-712-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-713-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-714-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-715-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-716-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-717-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-718-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-719-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-720-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-721-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-722-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-723-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-724-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-725-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-731-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DIS-1-732-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DIS-1-733-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok wykładów obieralnych

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać co najmniej dwa rodzaje wykładów z poniższej listy.

2
 
DIS-1-704-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
DIS-1-705-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
DIS-1-706-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Moduł obieralny z zakresu pozwoleń na korzystanie ze środowiska

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIS-1-701-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-702-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-1-703-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Praktyka zawodowa

4
 
DIS-1-708-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-