Semestr 1, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Gospodarka Odpadami

 
BIS-2-101-GO-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BIS-2-102-GO-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BIS-2-103-GO-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BIS-2-104-GO-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIS-2-105-GO-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIS-2-106-GO-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Matematyka

 
BIS-2-107-GO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Pozatechniczne

 
BIS-2-109-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Praca dyplomowa

 
BIS-2-110-GO-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Zajęcia terenowe

 
BIS-2-111-GO-s 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45 2
-

Obieralny moduł humanistyczny 1

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

2
 
BIS-2-112-GO-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BIS-2-113-GO-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semestr 2, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Gospodarka Odpadami

 
BIS-2-201-GO-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BIS-2-203-GO-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIS-2-204-GO-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
+
BIS-2-205-GO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BIS-2-206-GO-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BIS-2-207-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BIS-2-208-GO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BIS-2-209-GO-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Język Obcy B2+

Zasady wyboru grup/modułów: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2+ w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

2
 
BIS-2-210-GO-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język niemiecki B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
BIS-2-211-GO-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów wszystkich wydziałów - język rosyjski w pracy i biznesie
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
BIS-2-213-GO-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
BIS-2-214-GO-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
BIS-2-216-GO-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język hiszpański B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Obieralny moduł ogólny spec. Gospodarka odpadami

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

3
 
BIS-2-202-GO-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIS-2-215-GO-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 3, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Gospodarka Odpadami

 
BIS-2-301-GO-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BIS-2-302-GO-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Praca dyplomowa

 
BIS-2-304-GO-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
BIS-2-305-GO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Obieralny moduł humanistyczny 2

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

2
 
BIS-2-306-GO-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot wybierany z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-