Semestr 1, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Przedmioty podstawowe

 
GIS-2-103-ZS-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIS-2-104-ZS-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIS-2-112-ZS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-2-118-ZS-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmioty specjalistyczne

 
GIS-2-109-ZS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
GIS-2-111-ZS-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Przedmioty wspólne

 
GIS-2-105-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Język obcy specjalistyczny

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GIS-2-117-ZS-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
GIS-2-119-ZS-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
GIS-2-120-ZS-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Paliwa alternatywne/Alternatywne źródła energii

Zasady wyboru grup/modułów: 1 przedmiot do wyboru

2
 
GIS-2-106-ZS-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIS-2-113-ZS-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Przedmiot humanistyczno-społeczny

Zasady wyboru grup/modułów: 1 do wyboru

3
 
GIS-2-101-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-2-110-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Rolnictwo a środowisko/Turystyka a środowisko

Zasady wyboru grup/modułów: 1 przedmiot do wyboru

2
 
GIS-2-108-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-2-114-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Transport a środowisko/Gleboznawstwo i ochrona gleb

Zasady wyboru grup/modułów: 1 przedmiot do wyboru

2
 
GIS-2-107-ZS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-2-116-ZS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Przedmioty podstawowe

 
GIS-2-201-ZS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Przedmioty specjalistyczne

 
GIS-2-203-ZS-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GIS-2-204-ZS-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIS-2-205-ZS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
GIS-2-206-ZS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
GIS-2-207-ZS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-2-208-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-2-209-ZS-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2
-
GIS-2-210-ZS-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-2-211-ZS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-2-213-ZS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Przedmioty wspólne

 
GIS-2-202-ZS-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Przetwarznie odpadówII/Maszyny w gospodarce odpadami

Zasady wyboru grup/modułów: do wyboru jeden przedmiot

2
 
GIS-2-212-ZS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
GIS-2-214-ZS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
GIS-2-307-ZS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Przedmioty specjalistyczne

 
GIS-2-302-ZS-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GIS-2-306-ZS-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Przedmiot obcojęzyczny

Zasady wyboru grup/modułów: 1 do wyboru

3
 
GIS-2-303-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-2-304-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-2-305-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-2-308-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-2-309-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-2-310-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GIS-2-311-ZS-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduł do wyboru

Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru 1 moduł z 4

2
 

Przedmiot humanistyczno-społeczny II

 
GIS-2-312-ZS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GIS-2-313-ZS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-