Semestr 1, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Matematyka

 
BOS-2-111-TO-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Pozostałe podstawowe

 
BOS-2-101-TO-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+
BOS-2-102-TO-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BOS-2-103-TO-s 15 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 2
-
BOS-2-104-TO-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+
BOS-2-105-TO-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BOS-2-106-TO-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+
BOS-2-107-TO-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
BOS-2-108-TO-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 2
-
BOS-2-109-TO-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 2
-

Praca dyplomowa

 
BOS-2-110-TO-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Obieralne humanistyczne

2
 
BOS-2-112-TO-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 3
-
BOS-2-113-TO-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 2, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BOS-2-201-TO-s 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BOS-2-202-TO-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BOS-2-203-TO-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-
BOS-2-204-TO-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BOS-2-205-TO-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BOS-2-206-TO-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BOS-2-208-TO-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BOS-2-210-TO-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Język Obcy B2+

Zasady wyboru grup/modułów: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2+ w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

2
 
BOS-2-209-TO-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język rosyjski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów wszystkich wydziałów - język rosyjski w pracy i biznesie
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
BOS-2-212-TO-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
BOS-2-213-TO-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
BOS-2-214-TO-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język hiszpański B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
BOS-2-215-TO-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język niemiecki B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semestr 3, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BOS-2-301-TO-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BOS-2-303-TO-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Praca dyplomowa

 
BOS-2-304-TO-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
BOS-2-305-TO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Humanistyczno-społeczne

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolny przedmiot z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

 
BOS-2-302-TO-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Zamojska-Król Malwina).
Przedmiot humanistyczny z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-