Semestr 1, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Innowacje społeczne

 
HSO-2-104-II-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HSO-2-105-II-s 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HSO-2-106-II-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HSO-2-115-II-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Kanoniczne

 
HSO-2-101-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HSO-2-102-II-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
HSO-2-103-II-s 30 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45 4
+
HSO-2-112-II-s 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HSO-2-113-II-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Komunikacyjne

 
HSO-2-107-II-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
HSO-2-108-II-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Metodologiczne

 
HSO-2-114-II-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Pozostałe podstawowe

 
HSO-2-116-II-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Warsztaty uzupełniające

 
HSO-2-109-II-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
HSO-2-110-II-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 2, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Innowacje społeczne

 
HSO-2-216-II-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Kanoniczne

 
HSO-2-202-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HSO-2-203-II-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+
HSO-2-217-II-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Komunikacyjne

 
HSO-2-204-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSO-2-205-II-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Metodologiczne

 
HSO-2-206-II-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
HSO-2-207-II-s 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSO-2-208-II-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 1
-
HSO-2-209-II-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 1
-
HSO-2-210-II-s 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 1
-

Projektowe

 
HSO-2-212-II-s 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35 4
-

Warsztaty uzupełniające

 
HSO-2-211-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSO-2-213-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSO-2-214-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-

Proseminarium

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 proseminarium

1
 
HSO-2-201-II-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HSO-2-215-II-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HSO-2-218-II-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HSO-2-219-II-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HSO-2-220-II-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HSO-2-222-II-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
HSO-2-223-II-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 1
-

Semestr 3, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Kanoniczne

 
HSO-2-301-II-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
HSO-2-302-II-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
HSO-2-306-II-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Komunikacyjne

 
HSO-2-305-II-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Metodologiczne

 
HSO-2-313-II-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Pozostałe podstawowe

 
HSO-2-304-II-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Warsztaty uzupełniające

 
HSO-2-307-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSO-2-308-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-
HSO-2-309-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-

Przedmioty fakultatywne 4ECTS

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 2 przedmioty po polsku lub jeden po angielsku

4
 
HSO-2-324-II-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
HSO-2-325-II-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
HSO-2-326-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-327-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-329-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-331-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-332-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-333-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-334-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Seminarium magisterskie

Zasady wyboru grup/modułów: Kontynuacja wyboru z semestru 2

2
 
HSO-2-311-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-312-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-314-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-315-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-316-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-317-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-318-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-319-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 75 2
-

Semestr 4, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
HSO-2-403-II-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Praca dyplomowa

 
HSO-2-401-II-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Warsztaty uzupełniające

 
HSO-2-413-II-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
-

Przedmiot fakultatywny 2ECTS

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 przedmiot

2
 
HSO-2-402-II-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
HSO-2-404-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-414-II-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-415-II-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
HSO-2-416-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-417-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-423-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-425-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-426-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmiot fakultatywny w języku obcym

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera 1 przedmiot

4
 
HSO-2-418-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
HSO-2-419-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
HSO-2-420-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
HSO-2-421-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
HSO-2-422-II-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
HSO-2-424-II-s 30 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 42 4
-

Seminarium magisterskie

Zasady wyboru grup/modułów: Kontynuacja wyboru z semestru 2

2
 
HSO-2-405-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-406-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-407-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-408-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-409-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-410-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
HSO-2-411-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 75 2
-
HSO-2-412-II-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-