Semestr 1, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
CTC-1-108-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Inżynierskie

 
CTC-1-105-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Pozostałe podstawowe

 
CTC-1-106-s 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CTC-1-107-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CTC-1-109-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Chemia ogólna

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

9
 
Pokaż/ukryj zawartość
CTC-1-101-s 45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 90 9
+
CTC-1-111-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Wstęp do matematyki

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

10
 
CTC-1-103-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10
+
CTC-1-104-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10
+

Semestr 2, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
CTC-1-203-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Matematyka

 
CTC-1-201-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Pozatechniczne

 
CTC-1-206-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Chemia nieorganiczna

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

11
 
CTC-1-202-s 45 30 75 0 0 0 0 0 0 0 0 150 11
+
CTC-1-204-s 45 0 75 0 0 30 0 0 0 0 0 150 11
+

Język obcy semestr 1/3

Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru jeden moduł z grupy. Blok Język obcy realizowany jest w semestrach 2, 3 i 4 studiów. Wyboru języka obcego należy dokonać spośród języków umieszczonych w ofercie językowej Studium Języków Obcych.

0
 
Pokaż/ukryj zawartość
CTC-1-210-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
CTC-1-219-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język hiszpański B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
CTC-1-221-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Matematyka kurs

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

5
 
CTC-1-205-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CTC-1-209-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Przedmioty obieralne - humanizujące (Af) - semestr letni

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z poniższej listy. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

1
 
Pokaż/ukryj zawartość
CTC-1-207-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CTC-1-208-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CTC-1-212-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CTC-1-213-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CTC-1-214-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr Kulińska Lucyna).
Globalizacja. Problemy współczesnego świata
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CTC-1-215-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. Kwiek Julian).
"Białe plamy" w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersje.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CTC-1-216-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CTC-1-217-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CTC-1-218-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-

Semestr 3, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
CTC-1-304-s 30 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 75 5
-

Pozatechniczne

 
CTC-1-305-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Pozostałe podstawowe

 
CTC-1-301-s 30 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 90 7
+
CTC-1-302-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 6
+
CTC-1-303-s 45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 90 7
+

Język obcy, semestr 2/3

Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru jeden moduł z grupy.

0
 
Pokaż/ukryj zawartość
CTC-1-308-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
CTC-1-309-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
CTC-1-310-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Przedmiot obieralny kierunkowy(Cf) I

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z listy. Pełna lista przedmiotów i opisy w semestrze 0.

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
CTC-1-306-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-311-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-312-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 4, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
CTC-1-402-s 30 0 45 0 0 30 0 0 0 0 0 105 8
+
CTC-1-404-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CTC-1-405-s 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 60 3
-

Pozatechniczne

 
CTC-1-406-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Pozostałe podstawowe

 
CTC-1-401-s 30 0 45 0 0 30 0 0 0 0 0 105 8
+
CTC-1-403-s 30 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 60 6
+

Język obcy, semestr 3/3

Zasady wyboru grup/modułów: Do wyboru jedem moduł z grupy.

5
 
Pokaż/ukryj zawartość
CTC-1-410-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język francuski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CTC-1-411-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język hiszpański B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CTC-1-413-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semestr 5, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
CTC-1-501-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CTC-1-502-s 30 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 90 7
+
CTC-1-503-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTC-1-504-s 15 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 60 4
-
CTC-1-505-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Przedmiot anglojęzyczny(DF) I

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z listy. Pełna lista przedmiotów i opisy w semestrze 0.

3
 
Pokaż/ukryj zawartość
CTC-1-507-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-1-511-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-1-512-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmiot obieralny kierunkowy(Cf) II

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z listy. Pełna lista przedmiotów i opisy w semestrze 0.

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
CTC-1-506-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-509-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-510-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 6, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
CTC-1-603-s 30 0 0 15 0 30 0 0 0 0 0 75 5
+
CTC-1-607-s 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 240 4
-

Pozostałe podstawowe

 
CTC-1-601-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
CTC-1-602-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
CTC-1-604-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmioty obieralne kierunkowe(Cf) III i IV

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dwa przedmioty z listy. Pełna lista przedmiotów i opisy w semestrze 0.

4
 
Pokaż/ukryj zawartość
CTC-1-611-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-613-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-614-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Technologie materiałowe

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera trzy z czterech przedmiotów z poniższych bloków:
Technologia ceramiki, Technologia szkła, Technologia materiałów wiążących i betonów, Technologia ceramiki budowlanej i materiałów termoizolacyjnych

6
 
CTC-1-605-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
CTC-1-606-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
CTC-1-610-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
CTC-1-612-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Semestr 7, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
CTC-1-702-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CTC-1-704-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Pozatechniczne

 
CTC-1-703-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 1
-
CTC-1-711-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Praca dyplomowa

 
CTC-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15
-

Technologie Materiałowe II

 
CTC-1-705-s 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
CTC-1-706-s 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
CTC-1-707-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
CTC-1-708-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 1
-

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr zimowy

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – anglojęzyczne (Df)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CTC-1-005-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Nocuń Marek).
Surface engineering, recent technology and analytical techniques
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-1-007-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-1-008-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr letni

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – kierunkowe (Cf)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

2
 
CTC-1-001-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-006-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-009-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-011-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-012-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-016-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-037-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-038-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-040-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-041-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-042-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-043-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-044-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-046-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-047-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-048-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-049-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-050-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-051-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-052-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-065-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-066-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-068-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – kierunkowe (Cf)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

2
 
CTC-1-002-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-004-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Marszałek Konstanty).
Technologia cienkowarstwowa
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-010-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-013-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-014-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Marszałek Konstanty).
Próżnia w badaniach materiałów
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-015-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-017-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-018-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-019-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-020-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-021-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-022-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-023-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-024-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-025-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-026-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-028-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-029-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-030-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-1-032-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-