Semestr 1, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
CTC-2-101-AK-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Pozostałe podstawowe

 
CTC-2-102-AK-s 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Praca dyplomowa

 
CTC-2-112-AK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
-

Technologie materiałowe

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z poniższych bloków w skład których wchodzą wymienione moduły:
Technologia ceramiki: moduły CTC-1-702-s, CTC-1-703-s, CTC-1-704-sD, CTC-1-705-s, CTC-1-707-s, CTC-1-708-s , CTC-1-710-s, CTC-1-706-s
Technologia szkła: moduły CTC-1-702-s, CTC-1-703-s, CTC-1-704-s, CTC-1-705-s, CTC-1-707-s, CTC-1-708-s , CTC-1-709-s, CTC-1-706-s
Technologia materiałów wiążących i betonów: moduły CTC-1-702-s, CTC-1-703-s, CTC-1-704-s, CTC-1-705-s, CTC-1-707-s, CTC-1-709-s, CTC-1-710-s, CTC-1-706-s
Technologia ceramiki budowlanej i materiałów termoizolacyjnych: moduły CTC-1-702-s, CTC-1-703-s, CTC-1-704-s, CTC-1-705-s, CTC-1-708-s , CTC-1-709-s, CTC-1-710-s, CTC-1-706-s

15
 
CTC-2-103-AK-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
CTC-2-104-AK-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
CTC-2-105-AK-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
CTC-2-106-AK-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
CTC-2-107-AK-s 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
CTC-2-108-AK-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
CTC-2-109-AK-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
CTC-2-110-AK-s 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
CTC-2-111-AK-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 1
-

Semestr 2, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
CTC-2-211-AK-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Matematyka

 
CTC-2-209-AK-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Pozostałe podstawowe

 
CTC-2-207-AK-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-208-AK-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-

Analityka i kontrola jakości

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera trzy przedmioty z grupy “Analityka i kontrola jakości”

15
 
CTC-2-201-AK-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTC-2-202-AK-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTC-2-203-AK-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTC-2-204-AK-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTC-2-205-AK-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTC-2-206-AK-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+

Semestr 3, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
CTC-2-309-AK-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-

Obieralne

 
CTC-2-304-AK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Seminarium magisterskie
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-305-AK-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0
-
CTC-2-308-AK-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+

Pozostałe podstawowe

 
CTC-2-301-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-302-AK-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
CTC-2-303-AK-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
+

Język obcy

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z przedmiotów z grupy Język obcy.

2
 
CTC-2-306-AK-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
CTC-2-325-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
+

Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z bloku.

3
 
CTC-2-311-AK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-322-AK-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmiot specjalistyczny(Sf) -semestr zimowy II st. sudiów

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z modułów z listy.

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
CTC-2-307-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-312-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-313-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-314-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-315-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-316-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-317-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-318-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-319-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-320-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-321-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 2
-
CTC-2-323-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-324-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 4, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Obieralne

 
CTC-2-402-AK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Seminarium specjalistyczne
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-403-AK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Seminarium magisterskie
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-404-AK-s 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 20
-

Pozostałe podstawowe

 
CTC-2-401-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmiot obieralny anglojęzyczny(Df) - semestr letni II st.

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z listy modułów.

3
 
Pokaż/ukryj zawartość
CTC-2-405-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-406-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-407-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-408-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-409-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-410-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-411-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-412-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-413-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-414-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-415-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-416-AK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Kotwica Łukasz).
Chemistry and technology of cementitous materials
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-417-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-418-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-419-AK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Prażuch Janusz).
Experimental methods in solid state chemistry
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-420-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-421-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-422-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-423-AK-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Madej Dominika).
Wear behaviour of high-temperature ceramics in extreme environment applications
0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-424-AK-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-