Semestr 1, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
CTC-2-101-TC-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Matematyka

 
CTC-2-104-TC-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Pozostałe podstawowe

 
CTC-2-102-TC-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-
CTC-2-103-TC-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera trzy przedmioty z grupy “Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych”

15
 
CTC-2-106-TC-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTC-2-108-TC-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTC-2-110-TC-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+
CTC-2-111-TC-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+

Semestr 2, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
CTC-2-204-TC-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-

Obieralne

 
CTC-2-201-TC-s 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0 180 9
+
CTC-2-206-TC-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Seminarium magisterskie
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-207-TC-s 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0
-

Pozostałe podstawowe

 
CTC-2-202-TC-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
+
CTC-2-203-TC-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
CTC-2-205-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Język obcy

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z przedmiotów z grupy Język obcy.

2
 
CTC-2-220-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
+
CTC-2-239-TC-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z bloku.

3
 
CTC-2-210-TC-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-211-TC-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmiot specjalistyczny Sf - semestr zimowy

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z modułów z listy.

2
 
Pokaż/ukryj zawartość
CTC-2-209-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-213-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-214-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-215-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-216-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-217-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-218-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 2
-
CTC-2-219-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-221-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-222-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-223-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-224-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-225-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-226-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-227-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-228-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-229-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 2
-
CTC-2-230-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-231-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-232-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-233-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-234-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-235-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-236-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-238-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-240-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 3, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Obieralne

 
CTC-2-302-TC-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Seminarium specjalistyczne
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CTC-2-303-TC-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr hab. inż. Pasierb Paweł).
Seminarium magisterskie
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-306-TC-s 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 20
-

Pozostałe podstawowe

 
CTC-2-304-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmiot obieralny anglojęzyczny (Df) - semestr letni

Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z listy modułów.

3
 
Pokaż/ukryj zawartość
CTC-2-301-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-305-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-307-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-308-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-309-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-310-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-311-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-312-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-313-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-314-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-315-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-316-TC-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Kotwica Łukasz).
Chemistry and technology of cementitous materials
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-317-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-318-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-319-TC-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Prażuch Janusz).
Experimental methods in solid state chemistry
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-320-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-321-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-322-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CTC-2-323-TC-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (dr inż. Madej Dominika).
Wear behaviour of high-temperature ceramics in extreme environment applications
0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CTC-2-324-TC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-