Semestr 1, Październik 2017 - Luty 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
BTR-2-111-GT-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (mgr Krukiewicz-Gacek Anna).
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Podstawowe

 
BTR-2-101-GT-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 3
-
BTR-2-102-GT-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
BTR-2-103-GT-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-
BTR-2-104-GT-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-2-107-GT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
BTR-2-108-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BTR-2-109-GT-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 5
+

Geoturystyka_blok obieralny1

Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać dwa moduły

6
 
BTR-2-105-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-2-106-GT-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-2-110-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-2-113-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 2, Marzec 2018 - Wrzesień 2018

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Podstawowe

 
BTR-2-201-GT-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
+
BTR-2-202-GT-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
+
BTR-2-203-GT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
BTR-2-206-GT-s 15 0 0 30 0 0 15 0 0 0 0 60 3
-
BTR-2-207-GT-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 2
-
BTR-2-208-GT-s 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Geoturystyka_blok obieralny2

Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać cztery moduły

12
 
BTR-2-204-GT-s 15 0 0 7 0 0 8 0 0 0 0 30 3
-
BTR-2-205-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-2-209-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-2-210-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-2-211-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-2-212-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-2-214-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-2-215-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-2-216-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-2-217-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 3, Październik 2018 - Luty 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Podstawowe

 
BTR-2-301-GT-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BTR-2-302-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
BTR-2-306-GT-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-

Praca dyplomowa

 
BTR-2-304-GT-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Geoturystyka_blok obieralny3

Zasady wyboru grup/modułów: należy wybrać sześć modułów

18
 
BTR-2-305-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-2-307-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-2-308-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-2-309-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-2-310-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-2-311-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-2-312-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-2-313-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-2-314-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-2-315-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BTR-2-316-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 4, Marzec 2019 - Wrzesień 2019

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
BTR-2-403-GT-s 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 1
-

Praca dyplomowa

 
BTR-2-401-GT-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 20
+

Geoturystyka_blok obieralny4

Zasady wyboru grup/modułów: nalezy wybrać dwa moduły

4
 
BTR-2-404-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BTR-2-405-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BTR-2-406-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BTR-2-407-GT-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BTR-2-408-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BTR-2-409-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

TiR_blok obieralny w języku angielskim

Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł

5
 
BTR-2-402-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
-
BTR-2-410-GT-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
-