Advanced analytical methods

EN

Moduł oferowany w ramach Uczelniana Baza Przedmiotów w Językach Obcych - Semestr zimowy

Advanced experimental methods in materials science and physics

EN

Moduł oferowany w ramach Uczelniana Baza Przedmiotów w Językach Obcych - Semestr letni

Advanced functional coatings

EN

Moduł oferowany w ramach Uczelniana Baza Przedmiotów w Językach Obcych - Semestr letni

Advanced materials modelling

EN

Moduł oferowany w ramach Uczelniana Baza Przedmiotów w Językach Obcych - Semestr letni, Semestr zimowy

Advanced methods in Scanning Electron Microscopy

EN

Moduł oferowany w ramach Uczelniana Baza Przedmiotów w Językach Obcych - Semestr zimowy

Advanced methods of surface and thin films analysis

EN

Moduł oferowany w ramach Uczelniana Baza Przedmiotów w Językach Obcych - Semestr letni

Advanced Planning in Operations Management

EN

Moduł oferowany w ramach Uczelniana Baza Przedmiotów w Językach Obcych - Semestr letni

Advanced programming in C++

EN

Moduł oferowany w ramach Uczelniana Baza Przedmiotów w Językach Obcych - Semestr letni

Advanced research in environmental engineering

EN

Moduł oferowany w ramach Uczelniana Baza Przedmiotów w Językach Obcych - Semestr letni

Advanced simulation method for modeling of novel manufacturing technologies

EN

Moduł oferowany w ramach Uczelniana Baza Przedmiotów w Językach Obcych - Semestr letni

Advanced topics of multi- and many-core software design

EN

Moduł oferowany w ramach Uczelniana Baza Przedmiotów w Językach Obcych - Semestr letni, Semestr zimowy

Air pollution

EN

Moduł oferowany w ramach Uczelniana Baza Przedmiotów w Językach Obcych - Semestr zimowy