Field learning outcome data:
Code:
IS1A_W07
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz pracy w grupie
Reference to ALO:
  • P6S_WK_InzA_01
    Absolwent zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.
  • P6S_WK_TA_03
    Absolwent zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.