Field learning outcome data:
Code:
IS1A_U02
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi opracować dokumentację realizowanego zadania i w czytelny sposób zaprezentować ją na forum ogólnym
Reference to ALO:
  • P6S_UW_XA_02
    Absolwent potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania z wykorzystaniem poznanych twierdzeń i metod, w tym symulacji komputerowych i metod numerycznych.
  • P6S_UW_XA_03
    Absolwent potrafi planować i przeprowadzać podstawowe eksperymenty, interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski.
  • P6S_UK_XA_01
    Absolwent potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii.