Field learning outcome data:
Code:
IS1A_U03
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
ma umiejętność oceny zmian zachodzących w studiowanej dyscyplinie i umiejętność samokształcenia
Reference to ALO:
  • P6S_UU_XA_01
    Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.
  • P6S_UW_InzA_02
    Absolwent potrafi przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu: – wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, – dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich.