Field learning outcome data:
Code:
IS1A_K03
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
rozumie możliwości komeryjnego zastosowania systemów informatycznych
Reference to ALO:
  • P6S_KO_XA_03
    Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
  • P6S_KO_TA_03
    Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.