Field learning outcome data:
Code:
IS2A_W06
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
ma szczegółową wiedzę na temat wielowarstwowych aplikacji typu klient-serwer
Reference to ALO:
 • P7S_WG_XA_02
  Absolwent zna i rozumie główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych istotnych dla programu kształcenia.
 • P7S_WG_XA_03
  Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów – potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody, a także znaczenie tych teorii dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości.
 • P7S_WG_InzA_01
  Absolwent zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.
 • P7S_WG_TA_02
  Absolwent zna i rozumie główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych istotnych dla programu kształcenia.