Field learning outcome data:
Code:
IS2A_U06
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi wykonać zadanie inżynierskie z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, również kierując zespołem
Reference to ALO:
 • P7S_UO_XA_01
  Absolwent potrafi kierować pracą zespołu.
 • P7S_UW_InzA_03
  Absolwent potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i ocenić te rozwiązania.
 • P7S_UW_InzA_04
  Absolwent potrafi zaprojektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonać typowe dla kierunku studiów proste urządzenie, obiekt, system lub zrealizować proces, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.
 • P7S_UW_TA_06
  Absolwent potrafi zaprojektować – zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne – złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związany z kierunkiem studiów, oraz zrealizować ten projekt, co najmniej w części, używając właściwych metod, technik i narzędzi, przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe metody, techniki i narzędzia.
 • P7S_UO_TA_01
  Absolwent potrafi kierować pracą zespołu.