Field learning outcome data:
Code:
FT2A_W04
Covered field of study:
Technical Physics
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę o powiązaniach pomiędzy przemysłem a badaniami podstawowymi oraz w zakresie prawa dotyczącego ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego
Reference to ALO:
  • P7S_WK_XA_01
    Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.
  • P7S_WK_XA_02
    Absolwent zna i rozumie ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z nadaną kwalifikacją, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
  • P7S_WK_XA_03
    Absolwent zna i rozumie uwarunkowania etyczne i prawne, związane z działalnością naukową, dydaktyczną oraz wdrożeniową.