Field learning outcome data:
Code:
GF1A_U20
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
The graduate is able to consequently, clearly and logically present solutions for simple geophysical engineering task in Polish and foreign language
Reference to ALO:
  • P1A_U10
    posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów