Field learning outcome data:
Code:
GF1A_U23
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
The graduate understands economical aspects of conducting businesses activities
Reference to ALO:
  • P1A_U07
    wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
  • Inz1A_U04
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich