Field learning outcome data:
Code:
IM2A_W12
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma wiedzę nt. technik i narzędzi programowania z wykorzystaniem programowania równoległego, wykorzystania maszyn wieloprocesorowych, klastrów obliczeniowych i innych zaawansowanych technik obliczeniowych
Reference to ALO: