Field learning outcome data:
Code:
TC1A_K01
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Reference to ALO:
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób