Field learning outcome data:
Code:
TC1A_K12
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
potrafi działać w sposób kreatywny
Reference to ALO:
  • T1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • T1A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania