Field learning outcome data:
Code:
SO1A_K02
Covered field of study:
Sociology
Learning outcome:
Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.
Reference to ALO:
  • S1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie