Field learning outcome data:
Code:
SO1A_K09
Covered field of study:
Sociology
Learning outcome:
Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur.
Reference to ALO:
  • H1A_K05
    ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy