Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Matematyczne metody w biofizyce
Learning outcome:
Student zna pojęcie równania różniczkowego i całkowego. Rozumie znaczenie określenia warunków brzegowych i początkowych. Zna metody rozwiązywania takich równań.
Connections with FLO:
  • BF3A_W01
    Demonstrates a deeper general knowledge, based on theoretical foundations, in the field of science he/she belongs to; also an advanced, more detailed knowledge in the domain of his/her research
  • BF3A_W02
    Has a deeper knowledge concerning the general methodology of scientific research; knows how to prepare a scientific paper and is able to present adequately the results of the conducted scientific research