Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Matematyczne metody w biofizyce
Learning outcome:
Student potrafi rozwiązywać równania różniczkowe i całkowe wybranymi metodami. Student zna metody przybliżone i potrafi krytycznie ocenić jakość otrzymanych wyników. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki na gruncie fizyki.
Connections with FLO:
  • BF3A_U01
    Knows how to formulate and solve various scientific problems of a relatively high complexity; knows how to secure the most actual information in the scientific domain he/she belongs to.
  • BF3A_U03
    Has the ability of working in a team of scientists, also consisting of members of various nationalities.