Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Microprocessor Techniques
Learning outcome:
Student umie przedstawić wykonany projekt w formie prezentacji. Potrafi także wskazać obszary zastosowań tworzonych aplikacji i ekonomiczne aspekty zastosowanych rozwiązań.
Connections with FLO:
 • IS2A_U04
  potrafi przeprowadzić symulację numeryczną oraz zweryfikować jej wyniki
 • IS2A_U04
  potrafi przeprowadzić symulację numeryczną oraz zweryfikować jej wyniki
 • FM2A_U06
  ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku medycznym: zna zasady bezpieczeństwa, rozumie i potrafi wyjaśnić przebieg wybranych procesów technologicznych, rozpoznać zagrożenia płynące z zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w praktyce medycznej, potrafi zaproponować podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych związanych także z pozamedycznymi uwarunkowaniami pacjenta
 • FM2A_U08
  potrafi wybrać, zastosować i ocenić przydatność dostępnych metod oraz narzędzi niezbędnych do rozwiązania wybranych problemów technicznych i biomedycznych o różnym stopniu skomplikowania i przeanalizować sposób działania i poddać krytycznej ocenie rozwiązania techniczne zastosowane w wybranych aparatach i urządzeniach medycznych
 • FM1A_U07
  dostrzega powiązania fizyki medycznej z innymi dziedzinami nauki i techniki - potrafi analizować sposób działania i oceniać rozwiązania techniczne i procesy technologiczne zastosowane w wybranych aparatach i urządzeniach medycznych a także dokonać wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań i rozwiązań
 • FM1A_U07
  dostrzega powiązania fizyki medycznej z innymi dziedzinami nauki i techniki - potrafi analizować sposób działania i oceniać rozwiązania techniczne i procesy technologiczne zastosowane w wybranych aparatach i urządzeniach medycznych a także dokonać wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań i rozwiązań
 • FT1A_U02
  potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych zarówno w dyskusji, jak i w piśmie, także w języku obcym na poziomie B2
 • FT2A_U01
  ma umiejętność samodzielnego przygotowania się do seminariów, konferencji i wystąpień publicznych, w tym prezentować wyniki swojej pracy z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji społecznej
 • FT2A_U07
  potrafi ocenić przydatność technik badawczych i technologii, również nowych i nietypowych, oraz oszacować koszty ekonomiczne i skutki pozatechniczne prowadzenia prac z ich użyciem