Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Chemistry of organosilicon compounds
Learning outcome:
is familiar with the main classes of organosilicon compounds, knows how to name them
Connections with FLO:
  • TC2A_W01
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii w tym chemii ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu reakcji zachodzących podczas wytwarzania, użytkowania i degradacji materiałów
  • TC2A_W17
    posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej
  • TC1A_W01
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu chemii, obejmującą chemię nieorganiczną, organiczną, fizyczną i analityczną niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk chemicznych, procesów w technologiach chemicznych oraz wykonywania analiz chemicznych