Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Chemistry of organosilicon compounds
Learning outcome:
is able to select an organosilicon compound for a given application
Connections with FLO:
  • TC1A_U02
    rozróżnia typy reakcji chemicznych i posiada umiejętności ich doboru do realizowanych procesów chemicznych
  • TC1A_U05
    potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych
  • TC1A_U12
    potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej