Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Współczesne społeczeństwo polskie
Learning outcome:
Jest otwarty na argumenty w prowadzonej dyskusji i potrafi modyfikować swoje opinie pod ich wpływem.
Connections with FLO:
  • SO1A_K04
    Jest otwarty na krytykę swoich argumentów i potrafi je modyfikować w wyniku dyskusji.