Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Współczesne społeczeństwo polskie
Learning outcome:
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych.
Connections with FLO:
  • SO1A_K01
    Rozumie potrzebę posługiwania się poprawnym językiem polskim.
  • SO1A_K02
    Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.