Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Współczesne społeczeństwo polskie
Learning outcome:
Potrafi zinterpretować działania instytucji społecznych, przedstawić procesy ich przemian na tle zmian społecznych posługując się terminologią właściwą naukom społecznym i humanistycznym.
Connections with FLO:
  • SO1A_U01
    Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych.
  • SO1A_U04
    Potrafi zinterpretować działania instytucji społecznych, przedstawić procesy ich przemian na tle zmian społecznych.