Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Współczesne społeczeństwo polskie
Learning outcome:
Zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię w socjologii, wie jakie są różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej i potrafi w oparciu o nie wyjaśnić procesy i zjawiska zachodzące we współczesnej Polsce.
Connections with FLO:
  • SO1A_W01
    Zna podstawową terminologię socjologiczną.
  • SO1A_W03
    Zna podstawowe koncepcje teoretyczne w socjologii, zna różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej.
  • SO1A_W04
    Zna główne sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk społecznych, jakie dominują obecnie w socjologii.