Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Mathematics 1
Learning outcome:
Student zna pojęcie funkcji pierwotnej i całki nieoznaczonej. Zna podstawowe wzory na całkę nieoznaczoną. Zna metody całkowania przez części i podstawienie. Zna metody całkowania funkcji wymiernych, pewnych klas funkcji niewymiernych oraz funkcji trygonometrycznych.Student zna pojęcie całki Riemanna i jej interpretację i zastosowania geometryczne. Zna podstawowe własności i twierdzenia dotyczące całki Riemanna np. podstawowe twierdzenie rachunku całkowego. Student zna pojęcie całki niewłaściwej.
Connections with FLO:
  • IS1A_W01
    zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki i fizyki