Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Mathematics 1
Learning outcome:
Student umie sprawdzić czy zdanie logiczne jest tautologią. Umie znależć naturalną dziedzinę funkcji. Potrafi zastosować zasadę indukcji w zadaniach. Umie znaleźć wzór na funkcję odwrotną. Umie zastosować operacje mnogościowe takie jak suma, przecięcie, iloczyn kartezjański. Student umie policzyć z definicji granice prostych ciągów. Umie znaleźć granice pewnych typów ciągów.
Connections with FLO:
  • IS1A_U01
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, odpowiednio planując prace i korzystając z wszelkich baz danych, literatury i innych źródeł
  • IS1A_U05
    potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę informatyczną i poznane modele matematyczne do wszechstronnej oceny i diagnostyki systemów informatycznych