Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Chemia krzemianów
Learning outcome:
Student ma wiedzę z zakresu systematyki i budowy krzemianów krystalicznych i amorficznych.
Connections with FLO:
  • CE1A_W07
    ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych krystalochemii i krystalografii oraz zna zasady korzystania z diagramów fazowych, posiada wiedzę o przepływach masy i energii
  • TC1A_W06
    ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych