Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Practical placement
Learning outcome:
Student zna wymagania przyszłych pracodawców dotyczące zasad pracy zespołowej, zarządzania jakością i wykorzystania nowych trendów rozwojowych w wybranych działach informatyki.
Connections with FLO:
  • IS1A_W06
    zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
  • IS1A_W07
    zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz pracy w grupie