Module learning outcome data:
Code:
M_U007
Category:
Skills
Module:
Practical placement
Learning outcome:
Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne.
Connections with FLO:
  • IS1A_U01
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, odpowiednio planując prace i korzystając z wszelkich baz danych, literatury i innych źródeł
  • IS1A_U06
    potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i posługując się odpowiednimi metodami i narzędziami potrafi zaprojektować i wykonać odpowiedni system informatyczny