Module learning outcome data:
Code:
M_K005
Category:
Social competence
Module:
Practical placement
Learning outcome:
Student ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na pracę zespołu.
Connections with FLO:
  • IS1A_K01
    ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej: zachowującego się profesjonalnie i etycznie, odpowiedzialnego za siebie i zespół, ustawicznie dokształcającego się
  • IS1A_K01
    ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej: zachowującego się profesjonalnie i etycznie, odpowiedzialnego za siebie i zespół, ustawicznie dokształcającego się