Module learning outcome data:
Code:
M_K006
Category:
Social competence
Module:
Computational Software
Learning outcome:
Student umie ocenić skalę trudności podjętego się zadania, ustalić harmonogram prac oraz potrafi współpracować w zespole.
Connections with FLO:
  • IS1A_K01
    ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej: zachowującego się profesjonalnie i etycznie, odpowiedzialnego za siebie i zespół, ustawicznie dokształcającego się
  • IS1A_K03
    rozumie możliwości komeryjnego zastosowania systemów informatycznych