Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Chemia krzemianów
Learning outcome:
Potrafi posługiwać się krzemianowymi diagramami fazowymi
Connections with FLO:
  • CE1A_U07
    posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych oraz tworzenia ich modeli
  • TC1A_U06
    ma umiejętność tworzenia modeli struktur krystalicznych oraz opisu struktur nieorganicznych, w tym krzemianowych i interpretacji diagramów fazowych istotnych z punktu widzenia technologii ceramicznych