Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Wstęp do matematyki - kurs rozszerzony
Learning outcome:
Ma umiejętność obliczania pola i długości łuków krzywej. Ma umiejętność wyliczania przybliżonych wartości funkcji jednej zmiennej.
Connections with FLO:
  • TC1A_U03
    wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych