Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Wstęp do matematyki - kurs rozszerzony
Learning outcome:
Potrafi w zespole uzasadnić wybór właściwego modelu matematycznego.
Connections with FLO:
  • TC1A_K03
    potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i wykorzystać je inspirując pracę zespołową