Module learning outcome data:
Code:
M_K004
Category:
Social competence
Module:
Advanced Internet Techniques
Learning outcome:
Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole.
Connections with FLO:
 • IS2A_K01
  rozumie konieczność ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • IS2A_K01
  rozumie konieczność ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • IS2A_K02
  potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele
 • IS2A_K03
  ma świadomość postępowania w sposób profesjonalny i etyczny uwzględniający pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej
 • IS2A_K03
  ma świadomość postępowania w sposób profesjonalny i etyczny uwzględniający pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej