Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Physics Revision
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki i fizyki klasycznej niezbędną do opisu podstawowych zjawisk fizycznych i analizy działania urządzeń technicznych
Connections with FLO:
  • IS1A_W01
    zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki i fizyki