Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Physics Revision
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę i elektryczność, niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach technicznych i ich otoczeniu
Connections with FLO:
  • IS1A_W01
    zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki i fizyki