Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Physics Revision
Learning outcome:
Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Connections with FLO:
  • IS1A_U03
    ma umiejętność oceny zmian zachodzących w studiowanej dyscyplinie i umiejętność samokształcenia